Живот

Популано

Одбрани постови

Академик Радован Павловски: Националниот код не е бизнис, Договорот е разградување...

Извор: ТВ 21 Иако голем дел од академиците велат дека подобар договор со Грција не можело да се постигне, сепак има и такви кои се...