Живот

Популано

Одбрани постови

МАКЕДОНИЈА СЕ ПРАЗНИ, ЖИВОТОТ СИ ОДИ!

Половина од младите се невработени, а вработените најчесто се платени со минималец од 12.000 денари, без разлика дали се продавачи или инженери. Ова се...