Северно од умот

Нема мислења за прикажување

Популано

Одбрани постови

Слушнете ја Ирена Стефоска

Добро би било понекогаш да застанеме, да ослушнеме други гласови, поинакви мислења, спротивставени ставови, нечии аргументи. Макар тоа било за миг. Добро би било да...