Северно од умот

Популано

Одбрани постови

МОЖНОСТ ЗА МАЛО ДЕСТАБИЛИЗИРАЊЕ НА АТМОСФЕРАТА

Во текот на оваа вечер има услови за мало дестабилизирање на атмосферата во нашата држава. Се работи околу тоа да се создадат услови за локален...