Северно од умот

Популано

Одбрани постови

Мартин Костовски, директорот на Службен весник одлучува дали ќе се објават...

Директорот на службен весник, Мартин Костовски, не донел конечна одлука- дали ќе ги објави Законот за договорот за името и Законот за употреба на...