Македонија

Популано

Одбрани постови

Практичен пример како се станува модерен роб

Нашето семејството произведуваше и продаваше чевли. Бевме големо семејство од 60-тина луѓе. 50-мина од семејството ги правеа чевлите а останатите 10-мина ги продаваа. Имавме добра...