Македонија

Нема мислења за прикажување

Популано

Одбрани постови

Да се истурка месецот требаат 500 евра, а платите едвај 250

За да се истурка месецот едно четири члено семејство треба да има барем 32 418,00 денари ако се водиме според последните пресметки на синдикалната...