Македонија

Популано

Одбрани постови

Манастир со божја вода: Слепите прогледувале, немите прозборувале…

Манастирот Џунис е женски манастир во нишката епархија. Се наоѓа во истоименото село Џунис, на подрачјето од градот Крушевац. Легендата за настанокот на манастирот...