Македонија

Популано

Одбрани постови

Мистериозна македонска народна песна ја опишува смртта на Александар Македонски

Во Македонија отсекогаш постоеле фолклорни творби со содржини од античка Македонија и на оваа појава за време на комунизмот не се посветуваше доволно внимание....