Македонија

Популано

Одбрани постови

Росоклија: Зошто Илинденците немале бугарски знамиња?

СИМБОЛИКАТА НА ИЛИНДЕНСКИТЕ ЗНАМИЊА Знамето ги симболизира вредностите на земјата, целите за кои се борат воините и е симбол на слобода и еднаквост на луѓето. Такви...