Македонија

Нема мислења за прикажување

Популано

Одбрани постови

Загадувањето од печката во Дрисла не ги надминува просечните вредности

Државниот инспекторат за животна средина утврди дека загадувањето од печката за согорување медицински отпад во „Дрисла“ не ги надминува просечните вредности. При денешниот увид...