Македонија

Популано

Одбрани постови

За референдумот е потребна дебата, за неодговорените прашања, а не политички...

Претстојниот референдум е сложен и заради конструкцијата на прашањето, но пред сѐ заради глобалните и локалните политики. Во исто време, од потпишувањето до денес...