Инересно

Популано

Одбрани постови

Каде освен во Македонија има женски деца крстени „Македонка“?

Ниту во Србија, ич во Бугарија, ниту во Грција а најмалку во Албанија има женски деца крстени со име Македонка! И грците, демек, биле македонци?!...