Тврдат дека македонската нација е “измислена” во 1945та? Да видиме што се пишувало во 1940-та

АКЦИЈА
loading...

Сведоштво за јаловите усилби на српската шовинистичка и денационализациона пропаганда околу македонското име се наоѓа и во весникот „Хрватски браник“, бр. 30, издаден на 27 јули, 1940-та година. Истовремено, написот е и доказ дека Македонците не се откажале од своето име и во годините претходно.

Поробувачите на нашата земја неколкупати се обиделе да ја преименуваат: во „вардарска бановина“, „северна Грција“, „западна Румелија“, тема „Вулгарија“, провинција „Склавинија“, „Илирик“ итн.

…Но тоа исконско име Македонија, никогаш не исчезнало.

Некои Бугари и Грци тврдат дека македонската нација е “создадена” или “измислена” во 1945 година!?!? …

Ајде да видиме што се пишувало во 1940-та:

ПРОТИВ ИМЕТО МАКЕДОНИЈА

Во еден од своите претходни броеви, белградска Правда се лути на оние кои сеуште го употребуваат името „Македонија“ за јужна Србија. Весникот вели дека тоа име е импортирано, баш како и арнаутската народност, и дека е тоа чиста српска покраина во која живеат Срби уште од дамнина. Ќе им препуштиме на Македонците сами да судат за тоа“.

Македонска Нација

loading...