Наноси кал во Швајцарија носат сѐ пред себе

АКЦИЈА

Во Швајцарија се забележани опасни наноси од поплавите. Поради обилни дождови, од планината во Шамозон се спуштила обилна количина вода во комбинација со земја и делови од карпи. Тоа резултирало со густа каллива маса со парчиња камења што го преплавило речниот ток во Шамозон.

Минувачите снимиле како изгледа оваа опасна ситуација. Имено, големата количина на каллива маса која се спуштала надолу по планината била преголема за коритото на реката.

Кога калливата маса дошла до мостовите, таа во целост не можела да помине под нив, па кал и камења летале во воздух. Како што може да се види на снимките, опасна количина на кал, камења паѓале на патот, автомобилите и блиските куќи.

Extremely dangerous flash floods in Chamoson, Switzerland

Extremely dangerous flash floods / debris flow in Chamoson, Switzerland yesterday, Aug 7th – video by Delphine Thurre

Публикувахте от Severe Weather Europe в Сряда, 8 август 2018 г.

Debris flow in Chamoson, Switzerland

Intense debris flow in Chamoson, Switzerland yesterday, Aug 7th!! Intense! Report: Nathan Coudray

Публикувахте от Severe Weather Europe в Сряда, 8 август 2018 г.

loading...