МОЈА, но никогаш северна Македонија

АКЦИЈА
loading...

Глобалната граѓанска мрежа СУМ(Сите за унитарна Македонија) најавува медиумски и промотивни кампањи под заедничко име

МОЈА, но никогаш северна МАКЕДОНИЈА

Кампањите ќе се одвиваат во сите населени места во Република Македонија. Носители ќе бидат голем број граѓански здруженија, граѓански иницијативи, формални и неформални групи на граѓани и поединци. Комуникацијата со граѓаните на Република Македонија ќе се одвива со повеќе слогани. Некои од нив се:

Јас сум МАКЕДОНЕЦ!

Јас сум МАКЕДОНКА!

Ние сме МАКЕДОНЦИ!

Ние сме МАКЕДОНИЈА!

Никогаш северна, секогаш МАКЕДОНИЈА!

Сме биле, сме и ќе останеме МАКЕДОНЦИ

Името е нашата ТАТКОВИНА

МАКЕДОНИЈА

Име од светлина и рани

МАКЕДОНИЈА

Име од искона до вечноста

МАКЕДОНИЈА

една, единствена, вечна

loading...