Неколку факти од светско значење чиј извор е Македонија

АКЦИЈА
loading...

Историските и археолошки наоди потврдиле неколку факти од светско значење на кои што изворот е од Македонија. Во продолжение ќе наведам само неколку:

МАКЕДОНСКИ БРЕНДОВИ

1.Македонија е првата организирана држава на европско тло со утврдени граници

2.Воведување на родовите во војската (пешадија, коњица, морнарица, …)

3.Воведувањето на војна академија за официрите

4.Формирање и одржување на добро обучена и дисцилинирана војска – Фалангата, наоружана со дотогаш непознатото долго копје. Иако војувале неколку децении, често во битки со неколку кратно побројни војски не памтат за изгубена битка.

5.Првата европска империја, која имала специфични цели и однесувања со потчинетите народи, што со покасните империи не се повторени (почитување на културата на покорените и без насилство и грабежи на оние кои доброволно ќе се согласиле да се приклучат кон Империјата. Тогашната Македонска империја се проширила на над 90% од териториите на тогаш познатиот свет кој што имал државни обележја и организирана одбрана на територии.

6.Првата и последна империја која на освоените територии равноправно со она во маичната земја, градела велелепни градови и патишта

7.Македонците се првите во Европа кои што го прифатоле Христијанството, и преку кои се шири во еврпските и азиски простори

8.Во Македонија се првите обиди да се ревидира Христијанското учење – Боголилското движење

9.Од Македонија потекнуваат Браќата Кирил и Методиј кои ги преведуваат црковните христијански книги на посебно славјанско писмо (со корени од Македонија)

10. Кирилското писмо е творба од Климен Охридски

11.Првиот словенски универзитет, од кој што покрај христијансвото се формирала и ширела посебна Славјанска култура на живеење и стопанисување со земјата.

12.Во Македонија се навоѓа една од ретките неолитски опсерватории Кокино кај Куманово

13.Една од ретките карпести уметности

14.Во Македонија е нацртана и првата ренесансна слика (стои и денеска во манастирот Свети Пантелејмон на Водно)

15.Во Македонија е роден и најпознатиот византиски владетел Јустинијан, чии правни одредби се учат и денеска во сите светски универзитети

16.Во Македонија е роден и „таткото” на совемена Турција, Кемал Ататурк

17.Во Македонија е роден Аександар трети – Велики / Македонски, кој заедно со својот татко Филип Втори преставува меѓник на историјата на војувањето, тактиката и досега ненадминат војсководител

18.Во Македонија е роден Аристотел, „таткото” на науката и филозофијата

19.Во Македонија е роден и работел и „таткото” на медицината Хипократ

20.Од Македонско потекло е и најпознатата жена во историјата на човештвото – Кралицата на Египет – Клеопатра

21.Во Македонија е роден и Свети Димитрија, познат христијански маченик

22.Во Македонија – Скопје е родена Мајка Тереза една од најхуманите жени. Почната е постапка за прогласување на светица

23.Еден од ретките минерали (Алшар) ландронит, преку кој светската наука може да ги открие тајните на постанокот на вселената (млечниот пат) и др.

Ангелина Маркус
mn.mk

loading...