Јапонец измисли „лесна“ загатка со две јаболка и го предизвика цел интернет да му ја реши. Ќе успеете ли вие?

АКЦИЈА
loading...

Јапонец измисли „лесна“ загатка со две јаболка и го предизвика цел интернет да му ја реши. Ќе успеете ли вие?

Двете јаболка треба да ги поделите на тројца, на три приближно еднакви дела, но само со едно движење на ножот. Како ќе го направите тоа?

Можете да ја решите загатката?

Обидете се повторно …

Еве го решението …

loading...